Reklamer Nej tak

Her kan du sige Nej tak til reklamer og/eller ugeaviser. Og hvis du fortryder og igen vil modtage reklamer og ugeaviser, så ændrer du din tilmelding her
Generelt

Ønsker du ikke at modtage reklamer, afmelde dig "nej tak" eller ændre din ordning, så klikker du på "Reklamer - Nej tak"

Hvad er "Reklamer Nej tak"?

"Reklamer - Nej tak" er din mulighed for at undgå reklamer og gratis aviser i din brevkasse. Her tilmelder du dig til "Reklamer - Nej tak". Du kan også henvende dig på posthuset for at få en tilmeldingsblanket.

Hvem kan tilmelde sig ordningen?

 • private adresser, der bruges til helårsbeboelse
 • fritidsboliger (fx sommerhuse, kolonihaver)
 • boliger uden bopælspligt (en anden bolig end din folkeregisteradresse, fx lejlighed i byen)
 • boliger, der midlertidigt ikke bebos
 • jordbrugere
 • kontorer, butikker og andre erhvervsadresser samt institutioner mv.

2 muligheder for at undgå reklamer

"Reklamer - Nej tak"
Du får ikke adresseløse forsendelser, men stadig lokale ugeaviser og andre skrifter samt aftenskolekataloger og telefonbøger.
"Reklamer og gratis aviser - Nej tak"
Du får hverken adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser, andre skrifter, aftenskolekataloger eller telefonbøger.

 

 • en tilmelding til en af de to ordninger får virkning for adressen som helhed, uanset antallet af beboere m.v. på adressen
 • til hver af ordningerne hører et mærke, som skal sættes på den brevkasse, der hører til adressen
 • du kan til enhver tid ændre ordning eller helt afmelde dig ordningerne

Selv om du har tilmeldt dig "Reklamer - Nej tak", er der materiale, som ikke er omfattet af ordningen. Du vil fortsat modtage:

 • information fra stat, kommune eller region
 • materiale fra politiske partier
 • indsamlings- eller oplysningsmaterialer fra velgørende foreninger eller sygdomsbekæmpende organisationer
 • kirkeblade eller lignende fra religiøse institutioner
 • information af almen samfundsmæssig interesse, fx fra vandværket, hvis det lukker for vandet i en periode.

Vær opmærksom på, at efter tilmeldingen kan der gå op til 2 uger, før omdelingen af reklamer ophører.

Mærkning

Efter tilmelding får du tilsendt et selvklæbende mærke, som viser, hvilken ordning du har valgt. Mærket skal sættes op tæt på brevindkastet, så omdelere tydeligt kan se, at du ikke ønsker at modtage reklamer.

Hvis du flytter

Hvis du flytter, ophører din tilmelding, og du skal tilmelde dig på den nye adresse, efter at du er flyttet ind.

Husk at fjerne mærkerne ved flytning, ved udløb af din tilmelding eller ved ophør af din tilmelding.

Tilmeldingens varighed

De to "Nej tak"-ordninger fastlægges for en bestemt periode ad gangen. En tilmelding gælder kun i den fastlagte periode, uanset hvor lang tid din adresse har været tilmeldt ordningen. Vi udsender nye selvklæbende mærker ved begyndelsen af en ny periode. Du skal så fjerne det gamle mærke og sætte det nye op. På den måde sikrer vi, at tilmeldinger svarer til mærkningen på adressen.

Videregivelse af adresser

Når du tilmelder en adresse til en "nej tak"-ordning, er det vigtigt, at alle distributører har adgang til oplysningen om, at adressen er tilmeldt. Derfor er Post Danmark, der tager imod tilmeldinger og registrerer dem i en database, forpligtet til at give andre postvirksomheder og distributører adgang til oplysninger om, at adressen er tilmeldt ordningen. Det er med til at sikre, at adressen får opfyldt ønsket om at undgå reklamer og andre adresseløse forsendelser.

Kontakt

Klagemulighed

Alle afsendere og distributører af adresseløse forsendelser skal respektere din tilmelding til en "nej tak"-ordning.

Ønsker du at klage, skal det ske til distributøren af de adresseløse forsendelser.

To af de største distributører

FK Distribution

Bredebjergvej 6
2630 Taastrup
Tlf.43 43 99 00

Post Danmark

Tietgensgade 37
1566 København V
Tlf. 7070 7030

Du har også mulighed for at kontakten os på vores chat på forsiden af postdanmark.dk.

Hvis du ikke ved, hvilken distributør der har omdelt, kan du henvende dig til FK Distribution eller Post Danmark.

Er en klage/forespørgsel ikke sendt til den rette distributør, bliver den videresendt til den rette.

Du kan forvente svar inden for 7 dage efter aflevering af klagen.

 
 
 
© 2014 PostNord AB (publ) | Om hjemmesiden | Privacy policy